Stenløse-Veksø Jagtforening

 

Historie Stenløse-Veksø Jagtforening 

 

Foreningen så dagens lys på Stenløse Kro den 20. juli 1945. Flere jægere havde længe drøftet den ringe vildtbestand her på egnen og man enedes om at stifte en lokal jagtforening under Dansk Jagtforening og foreningen fik navnet Stenløse Veksø Sognes Jagtforening.

 

Foreningen startede med en midlertidig bestyrelse indtil førstkommende generalforsamling, der efter lovene skulle afholdes i september.

 

Jens Mortensen blev foreningens første formand og Kaj Mølgaard kasserer.

 

Det var på det tidspunkt jægerne bekæmpede krager og skader med gift æg, som senere blev forbudt. I 1949 kunne man få dusør for skader – 10 øre for æg, 50 øre for unger og 1 kr. for gamle skader.

 

En af foreningens første opgaver bestod i indkøb af 10 agerhøns og 12 fasaner til udsætning. Til dette formål søgte foreningen tilskud fra Jagtfondens midler – og fik tildelt kr. 155,-

 

 

 

Under pkt. Eventuelt på generalforsamlingen i 1949 blev det drøftet at anskaffe et flugtskydningsapparat.

 

Der gik en del år og i sommeren 1958 anskaffede foreningen en kastemaskine og afholdte skydninger på private arealer. Der blev afviklet cirka 4 skydninger om året. I sæsonen 1960 blev afgivet 757 skud ved de 4 skydninger, som blev afholdt på private arealer.

 

Foreningens første egentlige skydebane etableredes i 1963 lige uden for Stenløse by.

 

I 1968 flyttede skydebanen til den nuværende beliggenhed i Veksø Mose.

 

En skeetbane blev hurtigt etableret og jagtbanen bestod af en maskine, som efter tur blev drejet i de retninger, som man skulle skyde til.

 

Skydningerne vandt stigende popularitet op gennem halvfjerdserne. I 1970 blev der skudt 9.200 skud og i 1974 blev der skudt 30.000 skud.

 

I firserne blev der stillet krav om at skydebanen skulle miljøgodkendes og det blev forbudt at anvende blyhagl. Det blev krævet, at vi skulle skyde med stålhagl, men der var ikke egnede stålhagl på markedet, så vi fik dispensation til at anvende blyhagl de første sæsoner.

 

Den større miljøbevidsthed her i landet medførte også andre problemer for jagtforeningen. I Værebro Å blev der ikke skåret grødevegetation i samme omfang som tidligere. Dette gav lavere strømningshastighed i åløbet og i sommeren 1987 og 1991 blev skydebanen totalt oversvømmet efter kraftige regnskyl.

 

Oversvømmelserne tog hårdt på vores gamle klubhus og det blev diskuteret om ikke man skulle finde et andet sted på banen, hvor der ikke kommer så meget vand.

 

Det resulterede i vores nuværende klubhus, som vi kunne indvie i 1993.

 

I 1994 havde vi store problemer med at holde maskinparken i gang. De mange skydninger havde slidt hårdt på vores håndbetjente kastemaskiner og det blev også sværere at finde drenge til at betjene disse.

 

Bestyrelsen traf den beslutning at foreningen skulle investere i et fuldautomatisk Due/Matic 8-maskiners anlæg til jagtbanen og dette stod klart i 1995.

 

Flugtskydebanen, hvor der både kan skydes jagt- og skeetskydning, er samlingsstedet for jagtforeningens medlemmer, foreningens omdrejningspunkt.

 

Banen er kendt af rigtig mange jægere i Hovedstadsområdet og Nordsjælland, da den af Jagtkonsulent-væsenet i mange år blev anvendt til de obligatoriske jagtprøver.

 

Et skilt ”jagtprøver” på Frederikssundsvejen pegende ind over jernbanen, fortalte de ”kommende” jægere, at her gik det løs.

 

Ombygningen af Frederikssundsbanen har imidlertid medført, at det ikke mere er nødvendigt at krydse jernbanen, når banen skal besøges i åbningstiden.

 

Vi holder åbent hver mandag aften fra kl. 17.30 til solnedgang fra medio maj til medio august. Derudover holder vi nogle søndagsskydninger sommer og vinter.  I vintermånederne besøges disse søndage mest af jagttegnskursister, som skal indøve de praktiske færdigheder i forbindelse med den kommende jagtprøve.

 

 

 

I 1992 fusionerede de 3 gamle jagtforeninger til Danmarks Jægerforbund og vi kom ind under Frederiksborg Amt og senere under Egedal kommune, hvor vi er en af 4 foreninger.

 

Stenløse-Veksø Jagtforening har igennem rigtig mange år gjort meget ud af at uddanne nye jægere. Vi starter hver vinter vores traditionelle jagttegnskursus, som kører ind over 4 måneder.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/